Welkom

Om toch een zekere continuïteit te behouden en een zeker contact met de CONFRATERS tijdens deze tijden van corona hebben we de link gemaakt tussen Confraternitas – Confraters en “Fratelli Tutti”, de encycliek van Paus Franciscus uit 2020 over de “broederlijkheid”. 8 sprekers gaan elk één hoofdstuk van de encycliek belichten in telkens een videoconferentie van een 15-tal minuten.

Meer info vindt u via deze link.
Er is ook een link voorzien in de menubalk onder 'programma'.

Welkom op de website van de Confraternitas Sancti Yvonis, de Katholieke vereniging van magistraten, advocaten, notarissen, academici en gerechtsdeurwaarders van de provincie Antwerpen.
De roots gaan terug tot 1630.

Sint-Yvo Sint-Yvo Sint-Yvo Sint-Yvo Sint-Yvo

De Confraternitas Sancti Yvonis bestaat in Antwerpen sedert 1630 en is de voorloper van de Orde van advocaten en de Kamer van notarissen. In Antwerpen werd de Confraternitas uitdrukkelijk voorzien in de Costuymen van de Stad.

De oprichting van de Confraternitas werd gevraagd op initiatief van advocaten, notarissen en procureurs naar het voorbeeld van gelijkaardige, al uit de 14de eeuw komende confrérieën in Parijs, Orleans, Pau.

De magistraten van de zetel werden bij de oprichting niet betrokken maar konden wel aansluiten. Zij waren zelfs vrijgesteld van de jaarlijkse bijdrage.

In 1630 volgde al onmiddellijk de goedkeuring van zowel het College van Burgemeester en Schepenen van de Stad Antwerpen als van de Bisschop van Antwerpen. Deze laatste, ondersteund door pauselijke bullen, schonk 40 dagen aflaat aan diegenen die de jaarlijkse mis bijwoonden, een twist bijlegden of in een geding "pro deo" optraden.

De Gilde van St. Ivo hield haar plechtigheden in de Antwerpse Sint Jacobskerk en voorzag, dankzij de vrijgevigheid van advocaat Biel, deze ook van een altaar van de H. Ivo in één van de kapellen rond het hoogkoor. Het altaarstuk stelt de H. Ivo voor die armen, weduwen en wezen ontvangt. Het werd geschilderd in 1636 door G. Zegers en is nog steeds te bewonderen in de St. Jacobskerk.

De Franse revolutie deed de Gilde van Sint Ivo ophouden. In haar plaats kwamen in 1803 de Kamers van Notarissen en in 1810 de Orde der Advocaten.

De Antwerpse Confraternitas Sancti Yvonis werd heropgericht in het begin van de 20ste eeuw (1909). Zij kende al vlug een 200-tal leden, zoals in het verleden, advocaten, notarissen en magistraten. Sedert de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen werkt de Confraternitas sedert 2000 over gans de Provincie Antwerpen.

De huidige Confraternitas organiseert normaliter een 4-tal activiteiten per jaar: bij het begin van het gerechtelijk jaar een mis voor de H. Geest met daarna een ontvangst door de hoofdman; in november een herdenkingsmis voor de overledenen van de diverse juridische korpsen; in de 40-dagen tijd een conferentie en rond 19 mei de viering van het feest van de H. Ivo met een misviering gevolgd door een diner.

Om de twee jaar werd een studiereis georganiseerd.

De jaarlijkse voordrachten werden door verschillende sprekers gebracht over afwisselende actuele onderwerpen. Zo had de confraternitas de laatste 40 jaar alle Belgische kardinalen en een aantal Vlaamse bisschoppen als spreker, maar eveneens Stafhouder Jacques Dierckx, Prof. Rik Torfs, Professor Urbain Vermeulen, Prof. Marcel Storme, Mevrouw Hilde Kieboom, Minister Steven Van Ackere, Prof. Dr. Luc De Fleurquin en Prof. Thomas Hertog.

Lid worden kan eenvoudig door storting van de jaarlijkse bijdrage
van 30 € op rekening 001-497613918 t.n.v. de Confraternitas.
U kan ons ook altijd bereiken via het contactpunt op deze website.