Hoofdmannen

Eerste periode: 1630 tot 1777
1630R. TUCHER, binnenburgemeester van Antwerpen
1634F. VAN DEN ZIJPE, officiaal van het bisdom Antwerpen
1642F. DINGENS, koordeken van het kapittel O.L.Vrouw kathedraal
1645M. HAECX, binnenburgemeester van Antwerpen
1648M.G. HAPPAERT, officiaal van het bisdom Antwerpen
1650J. VAN BUEREN, oud-burgemeester van Antwerpen
1653A. VAN DEN EEDE, bisschop van Antwerpen
1656J. SNIJERS, binnenburgemeester van Antwerpen
1659A. VAN BERCHEM, officiaal van het bisdom Antwerpen
1662E. MERTENS, oud-burgemeester van Antwerpen
1665H. VAN HALMALE, koordeken
1668J. GREIJNS, schepen van de stad Antwerpen
1671J. DE WEZE, officiaal van het bisdom Antwerpen
1674P. SCHOIJTE, schepen van de stad Antwerpen
1677F. ORTIZ DE HARRA, koordeken
1681J. DE WITTE, schepen van de stad Antwerpen
1683C.J. DE FOURNEAU, archidiaken O.L.Vr. kathedraal
1686J.P. LESCORNET, schepen van de stad Antwerpen
1689P. VAN HALMALE, canonick O.L.Vr. kathedraal, aartspriester
1696C. COMPERIS, canonick O.L.Vr. kathedraal, aartspriester
1699J. AUGUSTIJN DE LANNOIJ, oud burgemeester Antwerpen
1702blanco
1717E.Z. BORREKENS, schepen van de stad Antwerpen
1720F.H. GANSACKER, binnenburgemeester van Antwerpen
1723J. FRAULA, amptman van de stad Antwerpen
1726P. VAN DEN CRUIIJCE, buitenburgemeester van Antwerpen
1729F. GRAVE DE BAILLET, schout van Antwerpen, markgraaf
1732Ph. DE PRET, binnenburgemeester van Antwerpen
1735I. VINCK, amptman van de stad Antwerpen
1738J. LUNDEN, binnenburgemeester van Antwerpen
1741J.B. MERTENS, binnenburgemeester van Antwerpen
1743J. baron VAN HOVE, buitenburgemeester van Antwerpen
1747J. HYACHENTUS VAN BUEGHEM, schout van Antwerpen
1751C. DE HORNES DE GELDORP, onderschout
1754J. KNIJFF, binnenburgemeester van Antwerpen
1758J. CORNELISSEN, oud-burgemeester van Antwerpen
1763L. ridder DE VILLEGAS, amptman van de stad Antwerpen
1769C. VAN DE WERVE, buitenburgemeester van Antwerpen
1772J. VAN DEN CRUIJCE, binnenburgemeester van Antwerpen
Tweede periode: 1909 tot -
2017A.VAN DEN BOSSCHE, erenotaris
2014H. VAN ORSHAEGEN, advocaat
2011R. VAN LAKEN, raadsheer Hof van Beroep
2008M. VAN HERZEELE, notaris
2005J. DIERCKX, advocaat-stafhouder
2002I. MENNES, voorzitter in het Hof van Beroep
1999J. VAN ROOSBROECK, notaris
1996P. DE FERM, advocaat
1993A. KIEBOOMS, voorzitter Rechtbank Eerste Aanleg
1990B. LAMOT, notaris
1987J. MARCK, advocaat
1984J. VAN NUFFEL, voorzitter in het Hof van Beroep
1982J. MICHIELSENS, ere-notaris
1973E. OOMS, advocaat, stafhouder
1972J. WILDIERS, voorzitter Rechtbank Eerste Aanleg
1957H. VAN HAL, voorzitter Rechtbank Eerste Aanleg
1947J. NUCKELMANS, ere-pleitbezorger
1946COLS, ere-notaris
1941A. BARTHOLOMEEUSSEN, ondervoorz. Rb.1ste Aanleg
1924J. DE WINTER, voorzitter Rechtbank Eerste Aanleg
1909V. JACOBS, advocaat
MODERATOREN: 1983 tot -
2011Z.E.H. Luc DE FLEURQUIN, Bisschoppelijk Vicaris Bisdom Antwerpen
1997Z.E.H. J. VAN DEN WIJNGAERT, Officiaal van het Bisdom Antwerpen
1983Z.E.H. C. EYKENS, Vicaris-generaal en officiaal Bisdom Antwerpen